Minneshantering för mulitcore system

Diarienummer 2010-00635
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 424 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - februari 2014
Status Avslutat