Data Management Engine

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Funding from Vinnova SEK 1 424 000
Project duration June 2010 - February 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00635

Page statistics