Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MIE2018

Diarienummer
Koordinator Svensk förening för medicinsk informatik
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med MIE 2018 var att fokusera på samhällets och vårdens digitalisering, där vi ville framhålla informatiken som en viktig framgångsfaktor och därigenom stödja omställningsstrategin mot en hållbar och tillgänglig, trygg och kvalitetssäkrad hälso- och sjukvård. Under konferensen kunde vi med stöd av Vinnova skapa ytterligare utrymme för internationella och vetenskapliga möten och kunskapsutbyte vilket gjorde att vi kunde uppfylla vårt mål att förstärka internationella nätverk och relationer med forskning av toppklass inom detta område.

Långsiktiga effekter som förväntas

700 deltagare registrerade sig på MIE2018 vilket är en ökning sedan konferensen hölls i Sverige 2008. Det var ett stort utbyte mellan de två konferenserna MIE2018 och Vitalis som hölls parallellt. Under konferensen hölls också ett särskilt event, en matchmaking mellan forskare, företag, vårdgivare, patienter och andra e-hälsointressenter. Ca 150 personer deltog i matchmakingen vilken resulterade i över 460 möten under två dagar. Dessa aktiviteter har gett nya möjligheter till samarbeten för både Svenska och internationella aktörer på ehälsomarknaden.

Upplägg och genomförande

MIE2018 organiserades av Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) och hölls parallellt med Vitalis i Göteborg i april 2018. Matchmakingen ’I wish I could’ organiserades i samverkan med Vitalis och Enterprise Europe Network (EEN) och delfinansierades med bidrag från Vinnova, bland annat medl stöd till anmälningsavgiften för SMEs. Vinnova bidrog också till andra nätverksbyggande aktiviteter för att öka kontakt mellan de internationella forskare som besöker MIE och deltagare på Vitalis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2018

Diarienummer 2018-00695

Statistik för sidan