MIE2018

Diarienummer 2018-00695
Koordinator Svensk förening för medicinsk informatik
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - maj 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med den vetenskapliga konferensen MIE2018 är att fokusera på samhällets och vårdens digitalisering, där vi vill framhålla informatiken som en viktig framgångsfaktor och därigenom stödja omställningsstrategin mot en hållbar och tillgänglig, trygg och kvalitetssäkrad hälso- och sjukvård. Målet är att Vinnova tillsammans med MIE2018, gör det möjligt för att förstärka internationella nätverk och relationer med forskning av toppklass inom detta område. Deltagare på MIE2018 har också full tillgång till VITALIS.

Förväntade effekter och resultat

Genom att kombinera MIE2018 med Vitalis förväntar vi oss att nå en ny publik av beslutsfattare, industri, vårdpersonal och patientföreträdare, vilket kan skapa nya synergier och samarbeten.

Planerat upplägg och genomförande

MIE2018 kommer att arrangeras samtidigt med Vitalis, som är det största e-hälsoeventet i Skandinavien, med en gemensam utställning men helt separat vetenskaplig konferensprogram i separata lokaler. Alla personer som registrerar sig för MIE får dock tillgång till Vitalis och vice-versa. Målgruppen för MIE2018 är huvudsakligen forskare inom medicinsk informatik från Europa, men konferensen lockar också många internationella deltagare. I år arrangerar även IMIA sitt styrelsemöte i samband med med MIE2018, och IAHSI lägger sitt internationella möte hit.

Externa länkar

Konferensens hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.