Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

MIE2018

Reference number
Coordinator Svensk förening för medicinsk informatik
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration February 2018 - May 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med MIE 2018 var att fokusera på samhällets och vårdens digitalisering, där vi ville framhålla informatiken som en viktig framgångsfaktor och därigenom stödja omställningsstrategin mot en hållbar och tillgänglig, trygg och kvalitetssäkrad hälso- och sjukvård. Under konferensen kunde vi med stöd av Vinnova skapa ytterligare utrymme för internationella och vetenskapliga möten och kunskapsutbyte vilket gjorde att vi kunde uppfylla vårt mål att förstärka internationella nätverk och relationer med forskning av toppklass inom detta område.

Expected effects and result

700 deltagare registrerade sig på MIE2018 vilket är en ökning sedan konferensen hölls i Sverige 2008. Det var ett stort utbyte mellan de två konferenserna MIE2018 och Vitalis som hölls parallellt. Under konferensen hölls också ett särskilt event, en matchmaking mellan forskare, företag, vårdgivare, patienter och andra e-hälsointressenter. Ca 150 personer deltog i matchmakingen vilken resulterade i över 460 möten under två dagar. Dessa aktiviteter har gett nya möjligheter till samarbeten för både Svenska och internationella aktörer på ehälsomarknaden.

Planned approach and implementation

MIE2018 organiserades av Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) och hölls parallellt med Vitalis i Göteborg i april 2018. Matchmakingen ’I wish I could’ organiserades i samverkan med Vitalis och Enterprise Europe Network (EEN) och delfinansierades med bidrag från Vinnova, bland annat medl stöd till anmälningsavgiften för SMEs. Vinnova bidrog också till andra nätverksbyggande aktiviteter för att öka kontakt mellan de internationella forskare som besöker MIE och deltagare på Vitalis.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 10 April 2018

Reference number 2018-00695

Page statistics