Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Materiallösningar för ett hållbart samhälle

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Förberedelseprojektet syftade till att mobilisera aktörer inom och relevanta aktörer utom området materialframställning, särskilt metaller, för att undersöka hur området på bästa sätt skulle kunna använda ett program inom Impact Innovation för att driva på till omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt stärka Sveriges globala konkurrenskraft. Resultatet blev en ansökan inom utlysningen för programkontor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet blev en ansökan till utlysningen för programkontor inom Impact Innovation inklusive en missionsformulering.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fem arbetspaket som handlade om att sammanställa metallindustrins prioriteringar, analysera relevanta regionala, nationella och internationella satsningar, genomföra program- och GAP-analyser över erfarenheter från tidigare SIP, se över systeminnovation och genomföra en syntes och mobilisering av resultaten från ovan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2022-03647

Statistik för sidan