Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mat med Additiv Tillverkning för äldre

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte Minskad undernäring hos äldre Mål Utveckla koncept och tekniska lösningar för attraktiv konsistensanpassad mat med 3D printing samt personlig anpassning Lämplig 3D printinkteknik och dess mognadsgrad har identifierats och utvecklingsbehov kartlagts Utvecklingsbehov för printbara och lättsvalda livsmedel har identifierats Koncept har utvecklats med 3D printrar i Tillagningskök för design av dysfagianpassad mat, inklusive tekniska lösningar för individanpassning Hela kedjan från produktion - konsument har täckts för att skapa ny, attraktiv konsistensanpassad mat

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat: 3D-printinkteknik för livsmedel, dess mognadsgrad och utvecklingsbehov har identifierats Utvecklingsbehov för printbara livsmedelsingredienser som ger formstabila lätt-svalda produkter har identifierats Koncept med 3D-printrar i Tillagningskök för produktion av konsistensanpassad mat, inkl tekniska lösningar för individanpassning Effekter: Ny attraktiv mat till äldre/dysfagiker för minskad undernäring Teknisk lösning och underlag för implementering av personligt anpassad mat Innovationer i livsmedels-, förpacknings- och 3D-printingindustri

Upplägg och genomförande

Projektarbetet delades in i 4 arbetspaket (AP) och startade med ett arbetsmöte och start av AP 1&2. Projektdeltagarna jobbade parallellt med AP 1&2 fram till ett halvtids arbetsmöte. Resultaten presenterades för hela projektgruppen och ledde vidare till gemensamt arbete med AP3. Ett avslutande arbetsmöte fokuserade på AP4 Projektgruppen var mycket engagerad och genererade resultat i alla AP. 3 gemensamma projektmöten räckte och övrig kommunikation skedde i mindre grupper via Skype. Nya partners bjöds in till slutmötet vilket ökade partnersamverkan inför Steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01243

Statistik för sidan