Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Maintenance of Battery Production (MATTER)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Industri- & materialvetensk
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utveckla underhållsrelaterade cirkularitetsprinciper i batterifabriker och uppnådde alla specifika mål: (1) att kartlägga karaktäristiken av batteriproduktion, (2) identifiera viktiga möjliggörare för underhållsfunktionen (3) skriva en ansökan om storskalig forskning projekt, och (4) utveckla pedagogiskt material. Projektet skapade därmed en grund för framtida forskning kring underhåll av batteriproduktion.

Långsiktiga effekter som förväntas

MATTER-projektet uppnådde fyra huvudresultat: kartläggning av komplexitet i batteriproduktion, identifiering av möjliggörare för underhållsfunktionen, utveckling av projektförslag till storskaligt forskningsprojekt, och skapande av pedagogiskt material. Två vetenskapliga publikationer genererades (en konferens, en journal). Detta ledde till effekter som ökad medvetenhet om cirkularitetsprinciper inom underhåll, en agenda för framtida forskning, nytt industrinätverkande och förbättrade förutsättningar för utbildning och träning.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom fyra arbetspaket (WP) med fokus på forskning, konsortiumbyggande och resultatspridning. Litteraturstudier och industribesök genomfördes för att identifiera källor till komplexitet samt identifiera viktiga möjliggörare för underhåll i batterifabriker. Workshops genomfördes för att formalisera ansökan till det storskaliga forskningsprojektet. Resultaten sammanfattades i forskningspublikationer och pedagogiskt material för utbildning och spridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2023

Diarienummer 2022-02467

Statistik för sidan