Livscykelanalys, hur enkelt kan det bli?

Diarienummer 2010-01245
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - april 2011
Status Avslutat