Life Cycle Assessment, how simple can it get?

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration June 2010 - April 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01245

Page statistics