Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lean & Green Production Navigator - step 1

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - januari 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2010-01338_publikrapport_SV.pdf (pdf, 406 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien syftar till att beskriva en ansats för integration av ett grönt perspektiv i produktionssystemsmodeller och skapa en plattform för fortsatt utveckling och forskning inom området. Målet med förstudien är att utveckla praktiska verktyg för att analysera miljöeffekter i produktion och därigenom öka förbättringstakten. Vi har också tittat på mätetal för att öka drivkraften i det lokala miljöarbetet. Vidare är ett generellt mål i projektet att öka medvetenheten om hur miljöaspekter kan integreras i det ständiga förbättringsarbetet bl a genom utbildningsmaterial.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utbildningsmaterial för integrering av gröna aspekter i produktionssystem Vidareutvecklat prototypmetod för miljövärdeflödesanalys samt användarguide Identifiering av miljöparametrar vid 4 typer av arbetsplatser samt arbetsmetodik Workshop kring prioriterade utvecklings- & forskningsbehov med projektintressenter

Upplägg och genomförande

En pilotmetodik för Grön VFA har testats vid en robotcell på Volvo Lastvagnar i Umeå. Intervjuer har genomförts med miljösamordnare, produktionstekniker och industriforskare för att identifiera lokala miljöparametrar för ytbehandling, värmebehandling, bearbetning och montering. Utbildningsmaterialet har utvecklats med erfarenheter från AB Volvo som grund. I förstudien har en företagsintern senior miljöexpert deltagit i utvärderingar av fabriker och särskilt studerat på vilket sätt som det är lämpligt att integrera miljöfrågeställningar i produktionssystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01338

Statistik för sidan