Krocksäkerhet för nya drivlinjeteknologier

Diarienummer 2009-01617
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6310, M1:6
Bidrag från Vinnova 2 050 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI