Kompetensförstärkning kring länkade öppna data - dialog, webbinarier och vitbok

Diarienummer 2013-04961
Koordinator METASOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 332 500 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var dels att visa på möjligheterna med länkade öppna data, och dels att skapa ökad kompetens och systematik kring processen att tillgängliggöra länkade öppna data genom att ta fram en vitbok. Vitboken beskriver hur man kommer igång med länkade öppna data, fördelar, möjliga svårigheter, teknikplattformar, vanliga frågor och ett flertal scenarier. Vitboken tar även hänsyn till synpunkter från en workshop som anordnades för att diskutera ett utkast. Inom projektet anordnades även fyra webbinarier som sändes live och som finns kvar som inspelningar på YouTube.

Resultat och förväntade effekter

Projektets aktiviteter gjorde begreppet länkade öppna data mer tillgängligt och förståeligt. Genom att sprida information via webbinarier, en vitbok, en workshop, ett frukostseminarium och redan planerade framtida presentationer av vitboken även efter projektets slut, finns goda förutsättningar för en bred mottagning av informationsinsatsen. E-delegationen och SKL kommer att hänvisa till vitboken från sina vägledningar och ramverk vilket kommer att leda till ännu flera aktörer som blir bekanta med länkade öppna data.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som en rad aktiviteter. Efter ett första utkast av vitboken var klart anordnades en workshop med 16 deltagare som redan var bekanta med länkade öppna data. Samtidigt hölls också fyra webbinarier där redan aktiva aktörer presenterade hur de jobbar med länkade öppna data i sin organisation. Varje webbinarium sändes live via Google Hangouts on Air (med 10-15 live deltagare) och inspelningarna är tillgängliga på YouTube. ´Vitbok länkade öppna data´ presenterades på ett frukostseminarium i slutet av projektet.

Externa länkar

Vitbok länkade öppna data Projektwebbsida inkl. länkar till webbinarier

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.