Karakuri IoT

Diarienummer 2018-01586
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS Västerås AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering

Syfte och mål

Införandet av IoT och andra IKT-nyheter görs ofta i stora projekt med långa ledtider. För att bättre ta tillvara på kunskap och innovationsförmågan hos de som jobbar nära produktionen behövs bättre metoder och verktyg som är anpassade för den miljön. Målet med forskningsprojektet är att tillhandahålla ett digitaliseringskoncept som möjliggör för personalen på fabriksgolvet att själva digitalisera sin arbetsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Det modulära systemet i Karakuri IoT kommer att bidra till kaizen-aktiviteter på fabriksgolvet på flera sätt, till exempel genom att; realisera enkel automation till låg kostnad, specifikt relaterad till informationshantering och beslutsstöd; ge produktionspersonal möjlighet att använda sin kreativitet för att skapa sina egna IoT-baserade förbättringar; öka personalens lärande och acceptans för digitaliseringslösningar. Alla dessa vinster är relevanta för stora företag, men kanske i ännu större utsträckning för SMFer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektmålen kommer att realiseras genom en lågkostnads-kaizen som vi benämner Karakuri IoT; en metodik för att bygga enkla digitaliseringslösningar med hjälp av ett tillhörande Internet-of-things-system som är enkelt att installera och använda. Projektet genomförs av ett konsortium med mycket bred kompetens bestående av forskningsorganisationerna RISE Sics Västeraås, Mälardalens högskola och Swera IVF, nätverksorganisationerna MiTC och Automation Region, samt Volvo CE, Seco Tools, Elektronikpartner, Mälarplast, och Vrena Mekaniska.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.