EUREKA ITEA3 Smart Prognos av Energianvändning med resursfördelning, SPEAR

Diarienummer 2017-02270
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 5 990 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

SPEAR-projektet ämnar forska fram metoder för att kunna skapa formellt beskrivna energimodeller av komponenter som gör det möjligt att direkt kunna använda dessa i utvecklingsfasen för att visualisera och optimera produktionslösningens energiåtgång redan i beredningsfasen.

Förväntade effekter och resultat

SPEAR-projektets mål är att skapa energieffektivare produktionssystem, effektivare beredning, och högre produktionskvalitet. Detta genom att föra den fysiska och den digitala världen samman och utveckla metoder för ett effektivt industriellt arbetsflöde som möjliggör att nå rejäla reduceringar i energiåtgång och beredningstid och stora möjligheter att skapa korrekta, effektivare och energisnålare produktionssystem. Detta kommer att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri.

Planerat upplägg och genomförande

Det svenska konsortiet för SPEAR består av; Algoryx Simulation, ÅF, Volvo Cars, and Chalmers. Det svenska konsortiet kommer att utveckla metoder och energimodeller och integrera dessa med viktiga funktioner inom utvecklingen av produktionssystem. Det svenska konsortiet balanseras väl genom samarbete med SPEAR-konsortiet på europeisk nivå, med de stora industriländerna i Europa och stora aktörer inom de berörda forsknings- och ingenjörsdomänerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.