Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA ITEA3 Smart Prognos av Energianvändning med resursfördelning, SPEAR

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 5 990 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Det övergripande syftet i SPEAR har varit att förbättra den virtuell beredning och idrifttagning med hjälp av digitala tvillingar som inkluderar detaljerade modeller över logik, dynamik och energianvändning. En ny arkitektur och nya verktyg för virtuell beredning har tagits fram och en ny energioptimeringsalgoritm har utvärderats i Volvo Cars produktion där energianvändningen kunde minskas med 12% och där en robot kunde spara upp till 33%.

Resultat och förväntade effekter

Ett viktigt resultat är den arkitektur för virtuell beredning som tagits fram, där ett PLC- och robot-program med samma kod som används i produktion kan verifieras. AFRY har lanserat detta som en tjänst: https://afry.com/en/service/real-virtual-commissioning. I Algoryx simuleringsprogramvara AGX Dynamics (https://www.algoryx.se/agx-dynamics/) finns nu möjligheten att extrahera energier ur fysikaliska simuleringar. Chalmers har också utvecklat och verifierat energioptimering av robotstationer.

Upplägg och genomförande

För att uppnå projektets mål har det svenska konsortiet utvecklat ett antal demonstratorer tillsammans med de andra länderna i projektet, för att lära oss om utmaningarna och för att utveckla metoder och verktyg. Flera stationer i Volvo Cars karossfabrik har använts i projektet och en komplett digital tvilling har tagits fram tillsammans med nya verktyg och algoritmer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 november 2020

Diarienummer 2017-02270

Statistik för sidan