iPack VINN Excellence Center - Phase 2

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Avdelningen för elektroniksystem
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04334

Statistik för sidan