iPack VINN Excellence Center - Phase 2

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Avdelningen för elektroniksystem
Funding from Vinnova SEK 21 000 000
Project duration April 2009 - March 2012
Status Completed