Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi Wide Ideas

Diarienummer
Koordinator IDEA2INNOVATION SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att göra en ordentlig genomlysning av våra immaterialla tillgångar och ta fram en strategi för att säkerställa våra möjligheter att göra affärer utomlands, attrahera riskkapital samt på lång sikt stärka företags konkurrenskraft. Vi har nu gjort en genomlysning av våra tillgångar, identifierat möjligheter och brister samt en åtgärdslista på hur vi ska gå vidare i praktiskt genomförande. Projektets syfte är således uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nu en framtagen strategi för vår hantering av immateriella tillgångar samt en åtgärdslista på brister och möjligheter som skall genomföras under hösten. Det är en förväntad effekt att vi väsentligen kommer att förbättra företagets möjligheter att expandera internationellt och bygga värde i bolaget.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att göra en kartläggning samt gap-analys av våra befintliga intellektuella tillgångar respektive befintliga skydd. I samband med detta gjordes även en kartläggning av vår marknadsposition, konkurrenssituation samt övergripande affärsmål. Detta dokumenterades i en rapport som innehöll analys och framtagande av strategiska rekommendationer samt i förekommande fall förslag till policy-utveckling. Till rapporten togs det också fram konkreta åtgärdsförslag som kommer att genomföras under hösten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 mars 2019

Diarienummer 2018-04917

Statistik för sidan