Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationellt Demonstratorfordon NESS

Diarienummer
Koordinator KASI TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 1 979 750 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utveckla ett kundspecifikt demonstrationsfordon för en fordonstillverkare. Detta har gjorts med mycket bra resultat och lett till n mer djupgående kundrelation och fortsatt produktsamarbete med produktintegration i en av fordonstillverkarens fordonsapplikationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i att Kasi Technologies som ett svenskt SMF har kunnat säkra vital kunskap, utökat och fördjupat våra kundrelationer med några av världens största fordonstillverkare. Parallellt med detta har vi även här i Sverige kunnat inleda utvecklingssamarbeten med bla. SKF, MVUSAB och Creator Teknisk Utveckling. I USA har vi sedan 2017 ett etablerat produktionssamarbete med Linamar. Dessa har även möjlighet att bistå med logistik och produktionskapacitet vid en uppväxling även i Europa, primärt Tyskland/Frankrike/Spanien.

Upplägg och genomförande

Bortsett från att projekttiden blivit tvungen att förlängas på grund av inkomna kundordrar från annan fordonstillverkare har projektet kunnat genomföras enligt ursprunglig plan med tillgängliga resurser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01366

Statistik för sidan