Internationellt Demonstratorfordon NESS

Diarienummer 2016-01366
Koordinator KASI TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 1 979 750 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Tillsammans med internationell OEM PC partner ta fram teknikdemonstrator för utvärdering

Förväntade effekter och resultat

Ny kunskap kring implementering av bolagets produkter, födjupade kundrelation och stärkt samarbete med underleverantörspartners.

Planerat upplägg och genomförande

Första delen 2016 genomförs i simulerings- och CAD- miljö för framtagande av produktkravspec och säkring av fordonsimplementering Andra delen våren 2017 genomförs byggnation, utprovning och driftsättning av förbränningsmotor och demonstrator-fordon. Tredje delen hösten 2017 genomförs fordonsprover, intrimmning och vehicle-mode driftsättning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.