Internationella testbäddar i UK En pilot för svenska innovationer på NHS

Diarienummer 2012-02025
Koordinator Sveriges exportråd - Exportrådet
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

De fem deltagande svenska medicintekniska företagen som deltog i pilotprojektet och den exklusiva matchmaking process som erbjöds inom detsamma, fick alla möjligheten att träffa sjukhus och kliniker specificerade efter deras initiala satta kriterier för potentiell målkund. Respektive företag fick dessutom, oberoende på vilken fas av kommersialisering de befann sig i, värdefull input inför fortsatt bearbetning av sjukhus med potentiell testinstallation i fokus.

Resultat och förväntade effekter

Respektive deltagande företag träffade och introducerade sina innovationer och produkter för nyckelpersoner hos minst två utvalda sjukhus vardera. Detta gav företagen återkoppling på sina produkter ur ett internationellt perspektiv, samt tillfälle att marknadsföra sina lösningar och stärka sitt varumärke på den Brittiska marknaden. Samtliga företag har fortsatt dialog om samarbete med sjukhusen.

Upplägg och genomförande

Pilotprojektet var uppdelat i fyra steg; ansökningsperiod, kontaktfas mot NHS, möten med utvalda sjukhus och kliniker på NHS samt projektutvärdering och uppföljning. Respektive steg innehöll individuella möten med bolagen, för att säkerställa maximal förståelse för deras produkt och målbild. Dessa steg och möten var nödvändiga och uppskattade av bolagen som angivet i deras projektutvärdering om än tidskrävande, och utrymme i potentiell replikation av projektet finns för effektivisering.

Externa länkar

Information och ansökan till deltagande i piloten

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.