Intelligenta Livsmedel Förpackning och nano-Material

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Sektionen för ingenjörsvetenskap, Karlskrona
Bidrag från Vinnova 32 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01388

Statistik för sidan