Intelligent Liquid Food Packaging and nano-Material

Reference number
Coordinator Blekinge tekniska högskola - Sektionen för ingenjörsvetenskap, Karlskrona
Funding from Vinnova SEK 32 000
Project duration August 2010 - April 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01388

Page statistics