Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård

Diarienummer 2015-00382
Koordinator Region Skåne - IT/MT Service SUS
Bidrag från Vinnova 9 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2017
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2014 (spring)

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla innovativ teknik för en effektivare och bättre akutsjukvård. Genom att förmedla realtidsbilder och klinisk data mellan fältet och sjukhus var hypotesen att belastningen på akutmottagningar minskar, ambulanstillgänglighet ökar och akuta patienter kan tas emot av ett mer väl förberett sjukvårdsteam. Med utgångspunkt i en ingående omvärldsanalys samt en klinisk behovsanalys, genom bl. a. djupintervjuer, har projektet utvecklat och utvärderat tekniska lösningar för nyttjande av videoteknik inom den prehospitala vården.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har i tätt samarbete mellan vården, akademi och industri tagit fram prototyper som bedömdes vara driftsäkra nog för klinisk utvärdering. I två av delprojekten har dessa utvärderingar genomförts, om än i mindre omfattning än ursprungligen planerat. Utvärderingen kunde visa att den framtagna videotekniken är tekniskt möjligt att använda, och, utifrån personalens upplevelse, tillför ett mervärde. Projektet utvärderade även alternativa tekniska lösningar och initierade i samarbete med Lunds Universitet ett examensarbete kring hälsoekonomiska frågeställningar.

Upplägg och genomförande

Med utgångspunkt i en ingående omvärldsanalys samt en klinisk behovsanalys, genom bl. a. djupintervjuer, har projektet utvecklat och utvärderat tekniska lösningar för nyttjande av videoteknik inom den prehospitala vården. Projektet använde sig av en iterativ teknisk utvecklingsfas med samtidig riskvärdering/egentillverkning. Under projektet hanterades förutom tekniska utmaningar även komplexa regulatoriska frågeställningar (t ex PDL, PUL, tillståndsfrågor, egentillverkning enl ISO 13485), vilket möjliggjorde att utvärdera prototyperna i realistiskt miljö.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.