Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - IT/MT Service SUS
Bidrag från Vinnova 7 900 225 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla innovativ teknik för en effektivare och bättre akutsjukvård. Genom att förmedla realtidsbilder och klinisk data mellan fältet och sjukhus var hypotesen att belastningen på akutmottagningar minskar, ambulanstillgänglighet ökar och akuta patienter kan tas emot av ett mer väl förberett sjukvårdsteam. Med utgångspunkt i en ingående omvärldsanalys samt en klinisk behovsanalys, genom bl. a. djupintervjuer, har projektet utvecklat och utvärderat tekniska lösningar för nyttjande av videoteknik inom den prehospitala vården.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har i tätt samarbete mellan vården, akademi och industri tagit fram prototyper som bedömdes vara driftsäkra nog för klinisk utvärdering. I två av delprojekten har dessa utvärderingar genomförts, om än i mindre omfattning än ursprungligen planerat. Utvärderingen kunde visa att den framtagna videotekniken är tekniskt möjligt att använda, och, utifrån personalens upplevelse, tillför ett mervärde. Projektet utvärderade även alternativa tekniska lösningar och initierade i samarbete med Lunds Universitet ett examensarbete kring hälsoekonomiska frågeställningar.

Upplägg och genomförande

Med utgångspunkt i en ingående omvärldsanalys samt en klinisk behovsanalys, genom bl. a. djupintervjuer, har projektet utvecklat och utvärderat tekniska lösningar för nyttjande av videoteknik inom den prehospitala vården. Projektet använde sig av en iterativ teknisk utvecklingsfas med samtidig riskvärdering/egentillverkning. Under projektet hanterades förutom tekniska utmaningar även komplexa regulatoriska frågeställningar (t ex PDL, PUL, tillståndsfrågor, egentillverkning enl ISO 13485), vilket möjliggjorde att utvärdera prototyperna i realistiskt miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00382

Statistik för sidan