Innovativ förädling av fiberrik sidoström till attraktiva livsmedel

Diarienummer 2018-01825
Koordinator Oatly AB
Bidrag från Vinnova 1 727 500 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att vidareförädla en sidoström från havrebasproduktionen som idag inte används till livsmedel. Målet är att optimera råvaruanvändningen genom att använda sidoströmmen för att utveckla nya attraktiva vegetabiliska livsmedel. Genom denna satsning vill Oatly kunna erbjuda innovativa produkter som gör det lättare för konsumenter att skifta över till en mer växtbaserad kost och hållbar livsstil.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet blir att vi finner en bättre användning av sidoströmmen. Effekten blir att råvaran utnyttjas bättre vilket leder till en mer resurseffektiv produktion samtidigt som vi kommer kunna erbjuda konsumenter nya innovativa växtbaserade produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 6 arbetspaket (AP): AP1: Projektledning och samverkan AP2: Identifiering av produktprototyper som fiberresten kan ingå i AP3: Bedömning av marknadspotentialen AP4: Undersökning av vilka behandlingar av fiberfraktionen som krävs AP5: Laborativt framtagande och optimering av ingredienser för framställning av produktförslag AP6: Design av produktionsprocesserna för de mest lovande prototyperna

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.