Innovation.sweden.se

Diarienummer 2014-04408
Koordinator Svenska institutet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utifrån intressenters behov, resurser och möjligheter arbetat fram ett koncept och en teknisk grund som tar innovation.sweden.se vidare från information till funktion. Funktioner som åskådliggör det svenska innovationssystemet och tillgängliggör innovationsresurser för såväl nationella som internationella intressenter och samtidigt skapar interaktion för nya möten, samarbeten och affärer.

Resultat och förväntade effekter

Den nya webbplatsen innonation.se ersätter innovation.sweden.se. Funktionaliteten är utvecklad för att tillgängliggöra resurser från hela innovations-Sverige och är presenterat på ett grafiskt tilltalande och överskådligt sätt. Utifrån en intressentanalys och flertal möten har ett förslag till samverkanslösning utarbetats. Resultatet av denna process är också att ett antal aktörer knutits till projektet och uttryckt intresse av att vara operativt delaktiga, däribland RISE och SISP. En affärsmodell är påbörjad som möjliggör framtida finansiering.

Upplägg och genomförande

Under projektperioden engagerades en extern konstellation med tre konsultföretag; Munktell Science Park (Olle Dierks), Sprout Parks AB (Nicklas Sundvisson) och Talande Miljö (Martin Sjöberg) som bistod med expertis inom digital kommunikation, affärsutveckling och plattformslösningar. Genomförandet för att nå målsättningarna skedde med parallella processer och tät kommunikation mellan den externa konstellationen och projektledningen från Svenska institutet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.