Innovation Week in Brazil 2018

Diarienummer 2018-04478
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energi och klimatstudier
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Pågående