Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Innovation Week in Brazil 2018

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energi och klimatstudier
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-04478

Statistik för sidan