Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation Week in Brazil 2018

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energi och klimatstudier
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-04478

Statistik för sidan