Innovation Week in Brazil 2018

Reference number 2018-04478
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energi och klimatstudier
Funding from Vinnova SEK 25 000
Project duration October 2018 - December 2018
Status Ongoing