Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation and Growth - CESIS book project

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för studier inom vetenskap och innovation
Bidrag från Vinnova 2 280 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - april 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets målsättning var att samla ledande internationella forskare inom området innovation och tillväxtv för att skapa en bokpublikation med ett sådat attraktivt innahåll att något av de est prestigefyllda internationella förslagen accepterade en publicering. Denna målsättning uppnåddes. Oxford University Press publicerade boken Innovation and Grow th med ett tiotal absolut ledande forskarei och boken har fått betydande uppmärksamhet. Under arbetets gång har författarna samlats till w ork-shops i W ashington, W ien och Ronneby. Boken presenterades vid ett välbesökt seminarium på Nalen. En sammanfattning av bokens innehåll finns på svenska och kommer eventuellt att publiceras inom kort. Denna fråga ligger dock utanför projektets kontroll.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03892

Statistik för sidan