Innovation and Growth - CESIS book project

Diarienummer 2008-03892
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för studier inom vetenskap och innovation
Bidrag från Vinnova 2 280 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - april 2014
Status Pågående

Externa länkar

http://www.cesis.se