Innovation and Growth - CESIS book project

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för studier inom vetenskap och innovation
Funding from Vinnova SEK 2 280 000
Project duration November 2008 - April 2014
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-03892

Page statistics