Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iHubs Sweden

Diarienummer
Koordinator PEAK REGION AB - Peak Region Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

- Kartlägga, analysera och värdera de erbjudanden och funktioner som hittills byggts upp inom dagens Vinnväxtinitiativ, som del av system- och omvärldsförändringar. - Diskutera och formulera sätt att vidareutveckla erbjudanden och funktioner, med utgångspunkt i de allt tuffare utmaningar och behov som växer fram. - Pröva och värdera förutsättningarna för en nationell samverkansplattform för de Vinnväxtinitiativ, och liknande aktörer som tillsammans och långsiktigt vill stärka och accelerera initiativens enskilda och gemensamma roll i dessa större system.

Långsiktiga effekter som förväntas

iHubs Sweden kan vara ett verktyg som kan etablera långsiktigt konkurrenskraftiga styrkeområden och aktörer, och hjälpa enskilda aktörer, konstellationer och platser att lyfta sig till nya nivåer av progressivitet och dynamik. En webbsida med mycket aktivt nyhetsflöde kopplat till de olika Vinnväxt-initiativen har skapats. Sociala mediekanaler har startats och används kontinuerligt.

Upplägg och genomförande

Projektet har vidareutvecklat de karakteristiska styrkor som byggts upp genom dagens Vinnväxtinitiativ, och samtidigt stärkt initiativens och programmets bidrag till och position i de större innovations- och tillväxtsystemen. Detta genom en kartläggning, analyserat och värderat av de erbjudanden och funktioner som hittills byggts upp. Projektets slutsats menar att denna typ av ”hubbar” är en typ av aktör som på kraftfulla sätt kompletterar övriga aktörer vad gäller styrkeområdens och deras aktörers rörelser mot mer långsiktigt hållbar konkurrenskraft.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02689

Statistik för sidan