Identifiering och prediktering av skador med långtidskonsekvenser

Diarienummer 2017-03070
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag - Autoliv Research
Bidrag från Vinnova 5 467 420 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2016-05454-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka förståelsen för, och utvärderingen av, skador som leder till långtidskonsekvenser (invalidiserande skador). Mer specifikt skador på huvud och övre extremiteter. Projektet syftar också till att föreslå system (produktconcept) som förbättrar skyddet för de åkande i bil mot dessa skador som leder till långtidskonsekvenser. Projektet kommer också att leverera en förståelse för relevansen av, och förmågan hos, vedertagna skadekriterier att prediktera huvudskador som leder till invaliditet.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet kommer att vara kunskap om bil kollisioner som resulterar i att de åkande får skador med långtidskonsekvenser. Metoder och verktyg för utvärdering och prediktering av skador på huvud och övre extremitet kommer att utvecklas. Resultaten av projektet kommer att gynna både fordonsindustrin och hjälmindustrin. Resultaten kommer spridas genom internationella möten, seminarier, presentationer vid riktade konferenser och vetenskapliga publikationer (minst 5), och eventuellt en licentiatavhandling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i ett antal arbetspaket som leds av projektets olika parter. Övergripande leds projektet av Autoliv. Under projektets gång planeras ”face-to-face” möten var 6:e månad. Övergripande projektmöten via skype kommer att hållas varje månad. Arbetspaketsmöten planeras efter behov och kan variera under projektets gång. En doktorand eller Post Doc är planerad i projektet med placering på KTH. I övrigt kommer seniora forskare hos de olika parterna vara engagerade i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.