Holografisk verifiering av produktdata-HOLOPRO

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - september 2010
Status Avslutat