Holographic product verification-HOLOPRO

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2010 - September 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04005

Page statistics