Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Heimdall

Diarienummer
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Heimdall var främst modernisera Svenska Uppfinnareföreningen. Föreningen har under en tid varit en föråldrad organisation som arbetat utifrån gamla metoder, och har därför haft svårt att attrahera nya, och framförallt yngre medlemmar. Enligt de nya målen ska Svenska Uppfinnareföreningen bli en naturlig mötesplats för alla (oavsett kön, ålder, etnicitet och erfarenhet) som är intresserade av innovation där man kan få hjälp att utveckla tekniskt och kommersiellt hållbara idéer. Vi är genom Heimdall på väg att utveckla vår organisation för att nå dessa mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att vara en aktiv förening som tydligt skapar värde för medlemmarna och arbetar enligt moderna innovationsprocesser attraherar föreningarna nya medlemmar som i sin tur bidrar till en ökad aktivitet och diversitet samt bidrar med nya erfarenheter och kompetenser. Heimdall har alltså satt igång en positiv spiral som vi förväntar oss kommer fortsätta, dels genom fortsatt arbete från vår sida men också genom att föreningarna själva har en utbyggd plattform att bygga sina aktiviteter kring och det positiva flödet.

Upplägg och genomförande

Vi har besökt lokala föreningar och utbildat medlemmar i moderna innovationsprocesser. Vi har även gett licenser till ett digitalt innovationsverktyg till alla medlemmar. Mest värde skapas dock då en ordentlig genomgång av verktyget ges samt möjligheten att diskutera i grupper. För att attrahera fler unga medlemmar har vi startat en ungdomsförening för att göra det lättare, billigare och mer attraktivt att bli medlem i Svenska Uppfinnareföreningen. För att nå fler ungdomar bör vi tänka kreativt kring möjliga kanaler för att nå potentiellt nya ungdomsmedlemmar till denna förening.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Diarienummer 2016-00306

Statistik för sidan