Hack for Sweden 2015

Diarienummer 2014-05740
Koordinator LANTMÄTERIET
Bidrag från Vinnova 173 773 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att arrangera ett hackathon med öppna data från ett antal myndigheter (15st just nu). Målet är att ca 80 personer ska delta. uppfyllelse av syfte: 20st myndigheter alla med öppna data (även ny öppna data blev framtagen just för hacket). målet överträffades med ett maximerat deltagande om vad lokalen kunde ta.

Resultat och förväntade effekter

Effekten där öppen data som myndigheter har gjort tillgängliga ska användas och kombineras i tjänster eller kunskap uppnåddes med ett antal nya körbara applikationer som nyttjar öppna data. resultatet var inte mindre än 15 st fungerande applikationer där ett antal har god potential att kommersialiseras!

Upplägg och genomförande

Projektplaneringen startade under augusti 2014 vilket var i god tid för att planera och genomföra eventet. Upplägget med att köra ett fysiskt hackathon i Stockholm visade sig vara framgångsrikt då det blev fulltecknat redan efter tre veckor från det att vi öppnade ansökan! vid öppningen hade vi ingen keynote speaker utan satsade på att få dit relevanta ministrar, vilket vi lyckades med och vilket även uppskattades av deltagarna. utöver smärre teknikproblem vid presentation av bidragen samt ett problem med live sändning av invigningen så fungerade allt enligt plan.

Externa länkar

hackforsweden.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.