Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grönt ljus

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 446 498 kronor
Projektets löptid december 2022 - maj 2024
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet och ökat attraktionsvärde för forskningsbaserad kompetens
Ansökningsomgång Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2022

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att främja samarbetet och kunskapsutbytet mellan Jönköping Tekniska Högskola (JTH) och Fagerhult, samt att förbättra och utveckla både forsknings- och undervisningsmöjligheter inom materialteknik och hållbar tillverkning. Genom ökad rörlighet för forskare och integrering av Fagerhult i utbildningsprogrammen syftar projektet till att stärka framtida samarbetsprojekt med tillverkande företag och bidra till ökad hållbarhet i industrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har kvalificerat en forskare till universitetslektor, vilket stärker den akademiska kompetensen på JTH med ökad möjlighet att driva avancerade forskningsprojekt och förbättra undervisningen. Nya material som reducerar klimatpåverkan har identifierats och implementerats i Fagerhults produkter. Detta har redan lett till konkreta förbättringar i produktens miljöpåverkan. Undersökningar av nya material och tillverkningsmetoder har implementerats och pågår, vilket skapar förutsättningar för framtida innovationer inom Fagerhults produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Forskaren har varit en dag i veckan på Fagerhult för att säkerställa direkt engagemang med företaget med månatliga planeringsmöten. Forskaren har varit bollplank i kunskapsutbytet mellan JTH och Fagerhult. Besök Materialbiblioteket och företag har breddat perspektiven och givet relevant information. Seminarier har hållits på plats på Fagerhult. Övergrippande har detta upplägg och genomförande möjliggjort ett mer dynamiskt och integrerat samarbete mellan JTH och Fagerhult, vilket resulterat i lösningar och innovationer som är direkt tillämpliga i Fagerhults verksamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 juli 2024

Diarienummer 2022-01192

Statistik för sidan