Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grönt ljus

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 446 498 kronor
Projektets löptid december 2022 - maj 2024
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet och ökat attraktionsvärde för forskningsbaserad kompetens
Ansökningsomgång Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2022

Syfte och mål

Genom ökad rörlighet mellan Fagerhult och JTH är projektets mål att identifiera nya material och processer för ersättning av komponenter med hög klimatpåverkan.

Förväntade effekter och resultat

Reducerad miljöpåverkan från Fagerhults produkter sett över produkternas livscykel genom användning av nya material som man tidigare inte arbetat med och som har andra egenskaper än de material som används idag. Utöver att leverera kunskap om hållbara materiallösningar kommer projektet att lyfta samarbetet mellan parterna till en ny nivå med fördjupad insikt i varandras verksamhet samt utveckling av personliga kontakter. Den utvecklade samarbetsformen är tänkt att användas som modell för samarbetet mellan JTH och andra industripartners i regionen.

Planerat upplägg och genomförande

En forskare från JTH jobba i båda organisationerna under 18 månader. Detta kommer att ha följande positive effekter: - Samarbetet mellan Fagerhult och JTH lyfts till en ny nivå med fördjupad insikt i och förståelse för varandras verksamhet samt utveckling av personliga kontakter. - Personlig utveckling av forskaren till gagn för framtida projekt med tillverkande företag samt undervisningen på JTH. - Bättra matchning av studentprojekt till Fagerhults behov. Bägge organisationer kommer att ha varsin arbetsgrupp till stöd för projektets genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2022

Diarienummer 2022-01192

Statistik för sidan