Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GEPS Gen. 2

Diarienummer
Koordinator Hitech & Development Wireless Sweden AB - HD Wireless AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att vidga användningsområdet för H&D Wireless AB´s Griffin Enterprise Positioning Service, GEPS, inom matindustrin, transporter och logistik samt studera vad nya teknologier introducerade till GEPS kan ge. Införandet av fler och nya radio teknologier är främst tänkta att bredda användningsområdet genom lägre kostnad, längre livslängd och enklare implementering.

Långsiktiga effekter som förväntas

En kombination av teknologier för att positionera föremål och personer i ett och samma system har visat sig i flera användarfall vara nödvändigt. Till exempel när man har krav på att det som skall positioneras rör sig både inomhus och utomhus. I andra användarfall där kraven skiljer sig mycket mellan olika typer av objekt som skall följas kan besparingar åstadkommas genom att använda enklare taggar för de lägre kraven, något som inte är möjligt i ett system med bara en radioteknologi.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har nya radioteknologier för positionering utvärderats och i flera fall införlivats med de befintliga i GEPS, som idag erbjuds med en kombination av Low Energy Bluetooth (BLE), Wi-Fi, Ultra-Wide-Band och Near Field Communication (NFC).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01662

Statistik för sidan