GEPS Gen. 2

Diarienummer 2017-01662
Koordinator Hitech & Development Wireless Sweden AB - HD Wireless AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att vidga användningsområdet för H&D Wireless AB´s Griffin Enterprise Positioning Service, GEPS, inom matindustrin, transporter och logistik samt studera vad nya teknologier introducerade till GEPS kan ge. Införandet av fler och nya radio teknologier är främst tänkta att bredda användningsområdet genom lägre kostnad, längre livslängd och enklare implementering.

Resultat och förväntade effekter

En kombination av teknologier för att positionera föremål och personer i ett och samma system har visat sig i flera användarfall vara nödvändigt. Till exempel när man har krav på att det som skall positioneras rör sig både inomhus och utomhus. I andra användarfall där kraven skiljer sig mycket mellan olika typer av objekt som skall följas kan besparingar åstadkommas genom att använda enklare taggar för de lägre kraven, något som inte är möjligt i ett system med bara en radioteknologi.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har nya radioteknologier för positionering utvärderats och i flera fall införlivats med de befintliga i GEPS, som idag erbjuds med en kombination av Low Energy Bluetooth (BLE), Wi-Fi, Ultra-Wide-Band och Near Field Communication (NFC).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.