Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GAP-analys och uppgradering av kvalitetsledningssystem inför ISO 13485-certifiering

Diarienummer
Koordinator BIOARCTIC AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Målet att genomfört en GAP-analys och att uppgradera företagets kvalitetsledningssystem till att möta kraven på befintlig verksamhet och framtida ISO13485-certifiering har nåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet väntades bidra till företagets förberedelse för att kunna ISO13485-certifieras för att sedan kunna CE-märka sin produkt för kommersiell lansering. Kvalitetssystemet har uppgraderats för att möta de regulatoriska kraven på befintlig verksamhet och har anpassats för en framtida ISO13485-cerfifiering.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget med en inledande GAP-analys och efterföljande revision och uppgradering av relevanta processer och dokument i kvalitetssystemet har genomförts enligt plan och projektmålet nåtts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01719

Statistik för sidan