Fullelektrisk godsdistribution med optimerat laddsystem

Diarienummer 2016-02552
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 7 919 944 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2021
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2015-06941-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att pröva olika möjligheter att med fullelektriska fordon och anpassad laddinfrastruktur för godstransporter i tätorter möta de krav som distributionsbranschen har idag. Dessa är kostnadseffektivitet, maximal last i fordonen (vikt och volym) samt snabbhet vid laddning i terminal och leveranspunkter. Unikt är ett systemperspektiv där en modulär batterilösning kombineras med innovativa laddlösningar, såsom automatladdning. Detta möjliggör optimering för varje av transportuppdrag. Fordon och laddteknik testas i ett living lab inom DHLs produktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektets effektmål är att investeringar i laddteknik och fordon utgör ett optimerat systemperspektiv. Detta innebär en ny typ av optimering och därmed en ny konkurrensfördel för svenska industriella utveckling. Systemperspektivet innebär också att branschens företagsekonomiska krav samt mobilitet kan uppnås. Projektet bidrar till att minska vägtransporternas miljöpåverkan genom nollutsläppsfordon samt radikal energieffektivisering på ca 70% relativt konventionella fordon. Vidare är partikelutsläppen från diesel angelägna att ersätta med nollutsläpp lokalt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utvecklar och demonstrerar ett optimerat system som ersätter dieseldrivna fordon för godsdistribution i tätort med fullelektriska fordon. Demonstrationen genomförs med DHL i Mariestads Kommun och Stockholms stad för att under reella förhållanden studera transporter i city och tätort under olika årstider. Befintlig distribution med dieselfordon är en referens och living lab genomförs med fullelektriska fordon som laddas under lastning samt vid lossnings- och lastningspunkter under rutt. Innovativa laddtekniker utvärderas och installeras.

Externa länkar

Fullelektrisk godsdistribution med automatladdning hos DHL

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.