Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens skyltar visar vägen

Diarienummer
Koordinator ACCUS AB
Bidrag från Vinnova 976 072 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Syfte och mål

Förstudiens syfte har varit att identifiera potentialen för att skapa cirkulära skyltar och tjänster som Accus tillhandahåller på marknaden. Syftet har också varit att påbörja en konkret förflyttning mot hållbara skyltar i alla aspekter. Detta har gjorts genom att tänka innovativt och utmana dagens normer om hur produktionskedjor och affärsmodeller ser ut. Stor vikt har också lagts vid interna dialoger med medarbetare och med andra intressenter utanför företagen. Projektet har utvecklat prototyper som kommer att testas och utvärderas i direkt anslutning till förstudien.

Resultat och förväntade effekter

Interna och externa dialoger har lett till insikter om förutsättningar för cirkuläritet. Samverkan med andra organisationer och företag är nödvändiga för att göra nödvändiga förflyttningar mot cirkulär ekonomi. Genom att tidigt ta fram prototyper har förstudien bidragit till konkreta insikter inom området och möjliggjort stora förflyttningar mot cirkuläritet. Återanvändning av skyltar bygger på samverkan mellan ett flertal aktörer i värdekedjan vilket också understryker behovet att olika aktörer utvecklar processer och affärsmodeller.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts i ett antal arbetspaket, där de mest centrala har gällt materialval, design, återanvändning, återvinning och affärsmodeller. Genom att jobba i arbetspaket har man kunnat driva projektet framåt i flera parallella processer och därmed fått en hög effektivitet i projektet. Förstudien har lett till flera nya insikter inom respektive arbetspaket vilket har lett till tydliga förflyttningar mot ett mer cirkulärt tänkande. Det mest tydliga är framtagandet av prototyper och test av ny affärsmodell baserad på principerna för cirkulär ekonomi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04284

Statistik för sidan