Framtidens skyltar visar vägen- del 2

Diarienummer
Koordinator ACCUS AB
Bidrag från Vinnova 3 218 138 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utvecklings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Projektet bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi genom att visa på ett konkret exempel på hur ett förtag kan arbeta enligt cirkulära principer med produktdesign, affärsmodell samt återtag av sina produkter. Accus AB har tagit fram en produktportfölj med cirkulära skyltar under konceptet Re:sign och systematiskt ändrat affärsmodell mot ett ökat fokus på funktion och tjänst istället för på produkt. Resultatet av projektet har kontinuerligt kommunicerats till branschen, till andra företag och till en intresserad allmänhet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett Accus AB möjligheten att internt öka kunskapen om cirkulära principer och skapat förutsättning för att utveckla och erbjuda kunderna cirkulära produkter och tjänster. Förutom att möjligheten att skylta cirkulärt med avsevärt lägre miljöpåverkan så är Accus arbete ett gott exempel för andra företag, både inom och utom branschen, som visar hur en cirkulär omställning kan se ut. Den mest centrala slutsatsen från projektet är att en cirkulär omställning kräver mycket kommunikation både internt på företaget och med leverantörer och kunder. Ingen blir cirkulär ensam.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i huvudsak av Accus AB men även i samverkan med projektpartners för kunskapsutbyte och utveckling av prototyper och system för recirkulering. Projektet har fokuserat på de tre spåren design, affärsmodeller och recirkulering där arbetet i början av projektet framskred mestadels parallellt för att i projektets slutskede allt mer vävas samman till ett sammanhållet koncept som erbjuds till kund. Forskaren Hervé Corvellec från Lunds Universitet har aktivt deltagit och drivit projektprocessen framåt samt bidragit till extern spridning av resultatet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 mars 2020

Diarienummer 2017-03166

Statistik för sidan