Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens radio för Sakernas Internet

Diarienummer
Koordinator Mistbase AB - Mistbase AB, Ideon Science Park
Bidrag från Vinnova 305 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Utvärdera olika radioarkitekturer för en integrerad NB-IoT transceiver har uppfyllts. Principiellt består transceivern av fyra stycken delar: en mottagare (RX), en sändare (TX), en kanalsyntes (SX) samt en effektförstärkare (PA). Lämpliga arkitekturer för samtliga dessa arkitekturer har studerats. NB-IoT är en "half-duplex" standard, dvs RX och TX är inte aktiva samtidigt. SX-blocket är därför gemensamt för mottagaren och sändaren.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade effekten av projektet var att Mistbase AB skulle ha definierat en arkitektur för sin integrerade transceiver och sedan ansöka om en större finansiering från VINNOVAs Smarta elektroniksystem för att kunna implementera denna på ett testkisel och därmed komma närmre en slutlig produkt. Vad gäller Mistbase radioarkitektur har den fått ett mycket positivt mottagande och vi har nyligen skickat in en VINNOVA-ansökan om finansiering för att implementera sändaren som togs fram i förstudien.

Upplägg och genomförande

Planen var att först analysera kravställningen och därefter förslå lämpliga arkitekturer. I verkligheten har dessa verksamheter skett mer parallellt. Veckomöten har hållits med professor Henrik Sjöland på LTH för att få återkoppling på arkitekturer och krav. Docent Ted Johansson i Linköping har medverkat i ett flertal telefonmöten. Dessa två är också medsökande i vår nya VINNOVA-ansökan och vår relation har stärkts under förstudien. Ett flertal vetenskapliga publikationer har studerats, främst angående PA-steg och faslåsta slingor (PLL:er) för kanalsyntes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03933

Statistik för sidan