Förstudie Transporteffektivitet

Diarienummer 2009-01425
Koordinator Volvo Lastvagnar Aktiebolag - Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2011
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI