Förstudie Transporteffektivitet

Diarienummer
Koordinator Volvo Lastvagnar Aktiebolag - Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2011
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2009-01425_publikrapport_SV.pdf (pdf, 258 kB)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01425

Statistik för sidan