Förstudie nationellt AI Center

Diarienummer 2018-02986
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 990 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Forstudien kommer utreda organisation, tjansteerbjudande, resurser, budget, arbetsprocesser, strategiska forskningsfragor och dataset for centret.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är ett förstudie till en AI centrum vars syften är: - Skapa en miljö i världsklass där tillgången till stora mängder unika och intressanta data kommer att locka till sig forskare - Utgöra en samlingspunkt för tillämpade AI-relaterade projekt och generering av data - Möjliggöra korsbefruktning av AI kunskap mellan olika tillämpningsområden - Utveckla metoder och infrastruktur för att hantera stora mängder data i syfte att effektivt träna AI algoritmer - Ha en hög internationell profil. - Komplettera och stödja svenska initiativ inom AI

Planerat upplägg och genomförande

Planeringsarbetet leds av Lindholmen Science Park med en styrgrupp bestående av de involverade intressenterna (Chalmers, Göteborgs Universitet, Volvo Cars, Volvo Group, Zenuity, Astra Zeneca, Veoneer, Västra Götalandsregionen och Lindholmen Science Park). En stor mängd intressenter kommer medverka i de olika arbetspaketen och alla som vill bidra kommer vara välkomna att vara med.

Externa länkar

En intermsida under förstudien innan centret fått ett namn.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.