Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie nationellt AI Center

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 990 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien har levererat ett konkretiserat koncept på nationellt AI centrum innehållande organisation (struktur, styrning, bemanning, partnerskap), tjänsteerbjudande, resursbehov, budget och finansiering, arbetsprocesser, medlemskap struktur, Avtalsförslag, koppling till andra satsningar och lokalbehov. Viktiga delleveranser är: Prospekt för partnerskap Omvärldsanalys Studieresor Ansökan för basfinansiering av AI Innovation of Sweden (Vinnova) Ansökan för basfinansiering av AI Innovation of Sweden (VGR) Partneravtal Alla uppsatta mål i ansökan är uppfyllda

Långsiktiga effekter som förväntas

Det framtagna konceptet på nationellt AI centrum uppfyller de effekter som beskrivs i ansökan: - En miljö i världsklass där tillgången till stora mängder unika och intressanta data kommer att locka till sig forskare - Utgöra en samlingspunkt för tillämpade AI-relaterade projekt och generering av data - Möjliggöra korsbefruktning av AI kunskap mellan olika tillämpningsområden - Utveckla metoder och infrastruktur för att hantera stora mängder data i syfte att effektivt träna AI algoritmer - Ha en hög internationell profil. - Komplettera och stödja svenska initiativ inom AI

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört en analys- och syntesfas och genomfört 100 tals intervjuer med intressenter och ett 10 tal workshops. Projektet har förankrats i en styrgrupp som möts 13 gånger under projekttiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 juni 2018

Diarienummer 2018-02986

Statistik för sidan