Förstrudie, Autotruck för avancerad trafik

Diarienummer
Koordinator HELGE NYBERG AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 404 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00757

Statistik för sidan