Förstrudie, Autotruck för avancerad trafik

Diarienummer
Koordinator HELGE NYBERG AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 404 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - november 2009
Status Avslutat