Förstrudie, Autotruck för avancerad trafik

Reference number
Coordinator HELGE NYBERG AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 404 000
Project duration June 2009 - November 2009
Status Completed