Förstärkt operatörsstöd vid fjärrstyrd skutknackning

Diarienummer 2014-05177
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT-PITEÅ
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

En förstudie har genomförts av Interactive Institute Swedish ICT, Minetec, LKAB och CGM i syfte att utreda möjligheterna till förstärkt operatörsstöd vid fjärrstyrning. Behov och utmaningar vid fjärrstyrning av maskiner i gruvmiljö har under projektet identifierats. Utgående från identifierade behov har multimodala gränssnittskoncept utvecklats och utvärderats i nära samverkan med operatörer vid LKAB:s fjärrstyrda skutknackning i Kiruna.

Resultat och förväntade effekter

En implementation av framtagna koncept skulle kunna förenkla och effektivisera operatörernas arbete samt ha positiva effekter på opertörernas arbetsmiljö. Ett nytt konsortium har under projektet bildats som gemensamt kommer att genomföra ett fullskaligt projekt med start i augusti 2015.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom en användardriven iterativ process i nära samarbete med slutanvändarna vid den fjärrstyrda skutknackningen på LKAB i Kiruna. Workshops, intervjuer, observationer och enkäter har använts för att skapa en förståelse för operatörernas arbete samt för att utvärdera framtagna koncept.

Externa länkar

https://www.tii.se/projects/ehanced-operator-feedback-at-remote-controlled-rock-breaking

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.