Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förnyelse av urbana industriområden med energi och kretsloppsanpassade byggnadsintegrerade växtsystem

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - ETx, Systemanalys
Bidrag från Vinnova 485 396 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt syftet att skapa en bred konstellation med företag och organisationer, liksom målet att skapa ett koncept för byggnadsintegrerade energi- fastighets- och växtsystem i urbana industriområden. Identifierade innovativa lösningar har förpackats i ett koncept som kan bidra till göra urbana industri- och verksamhetsområden mer hållbara och attraktiva, samt stärka företagens konkurrenskraft.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det utvecklade konceptet har potential att kanalisera förnyelse av befintliga urbana industri- och verksamhetsområden, göra dem attraktiva, hållbara och stärka företagens konkurrenskraft. En början på ett självförstärkande ´stadsdelslyft´ som bidrar till en förtätning av staden och som skapar attraktiva prisvärda lokaler för ´morgondagens verksamheter´ på ovanvåningar som har låg beläggning. Arbete att få beslut om en ny detaljplan pågår att ta projektet vidare. Flera mindre investeringar/aktiviteter/förstudier i konceptets anda har genomförts i Högdalen.

Upplägg och genomförande

Konceptet har utvecklats genom noggrant processledda workshops, varav en med externa intressenter och 5 st inom konstellationen, samt genom enskilda möten och samtal med olika intressenter. Projektet har bl.a. samverkat med Cleantech Högdalen, Högdalsgruppen, Stockholm Stad, med lokala fastighetsägare och verksamhetsutövare, med flera.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04283

Statistik för sidan