Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrade levnadsvanor hos utsatta grupper

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att skapa jämlik god hälsa och främja goda levnadsvanor i befolkningen med fokus på hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet och minskad rökning. Vägarna för att nå ut är appar riktade till blivande mödrar och barnfamiljer, samt insatser i den lokala kommunala kontexten. Samskapande aktiviteter med familjer, kommunal- och regionsanställda har genomförts och kan redan nu ha påverkat dem mot mer hälsosamma val. Vi ämnar fortsätta på inslaget spår och på sikt påverka folkhälsan i socioekonomiskt svaga områden inklusive glesbygd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat efter UDI1 är ökad kunskap om en glesbygdskommun och dess invånare, samt hur normer och lokal kontext främjar eller hindrar goda levnadsvanor. Internationella projekt i Amsterdam och Seinäjoki visar att lokala helhetsinitiativ där kommun, näringsliv och ideell sektor samspelar för att nå goda levnadsvanor ger positiv effekt på t ex barnfetma. Projektet har även tagit steg närmare att två forskningsbaserade appar (HealthyMoms och MINISTOP) för att främja hälsosamma levnadsvanor hos gravida och småbarnsfamiljer ligger närmare ett införande i privat och offentlig vård.

Upplägg och genomförande

Projektet har använt sig av dataanalys, intervjuer/dialog och workshops tillsammans med målgrupp, kommunpersonal, mödrahälsovård och barnhälsovård i Skåne och Östergötland samt hållit två stormöten med hela projektgruppen. Utöver detta har avtal och undersökning av betalningsmodell för införande av forskningsbaserade appar i privat samt offentlig vård undersökts och processen har startats med Capio och Region Östergötland. Metoder har fungerat väl även om förankringsprocessen med aktörer inför fortsättningsprojekt borde ha påbörjats i ännu mer god tid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03421

Statistik för sidan