Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Food Venture & Partnering Days 2017

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Övergripande syfte med eventet var att skapa en mötesarena för att synliggöra de många möjligheter som finns till och med samverkan över gränserna inom livsmedelsbranschen. Bidra till fler nya koncept kommersialiserade, utökad samverkan mellan aktörer och öka livsmedelsbranschens synlighet gentemot både investerare såväl som omvärld. Målsättning med eventet uppfylldes över förväntan, både i hårda mätbara termer som antal one2onemöten, deltagande startups samt deltagande industri/investerare såväl som i mjuka värden som nöjdhet hos deltagande, upplevd nytta med eventet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Via eventet har vi skapat förutsättningar initiala möten för att främja fortsatt dialog kring gemensamma utvecklingsbehov mellan startups, industri och investerare inom livsmedelsbranschen. Eventet synliggjorde både möjligheter med och utvecklingsbehov hos startups såväl som för industri/investerare, vilket vi ser är viktiga parametrar för utökad samverkan aktörerna emellan både på kort och lång sikt, dvs att man vet om varandra. På sikt ser vi eventet bidragit till investeringar i branschen, såväl som open innovation aktiviteter mellan startups och industri.

Upplägg och genomförande

En viktig framgångsfaktor för eventet var samarbetet med relevanta finansiärer, medarrangörer och partners vid planering av eventet. Via det har vi både kunnat nå en stor publik med information om eventet utöver att resultatet blev en bred oberoende samverkansplattform för utbyte mellan aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04840

Statistik för sidan