Fem ton grön fisk i disk

Diarienummer 2018-00348
Koordinator AXEL JOHNSON HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Idag används vildfisk och soja till foder för odlad fisk, med överfiske och avskogning som följd. Då det sedan 2017 är tillåtet att använda insekter som foder till fisk finns nu möjligheten att både lösa problemet med ohållbart fiskfoder och problemet med outnyttjat avfall i livsmedelsindustrin. Genom att mata insekter med vegetabiliskt matavfall och sedan processa larvernas biomassa till fiskfoder, kan vi ta fram ett svenskt kretsloppsbaserat foder, vilket tillsammans med andra inhemska råvaror kan ersätta dagens användning av fiskmjöl, fiskolja och sojakoncentrat.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ”Fem ton grön fisk i disk” skapar en värdekedja från avfall till tallrik med målet att skapa ett ”Proof of Concept” för att: -utveckla insekter i kombination med andra inhemska foderråvaror till ett ekonomiskt attraktivt foder -öka lokal återanvändning av livsmedelsavfall genom småskaliga och mobila insektskomposter, som ökar återvinningen av kväve och fosfor tillbaka in i livsmedelsystemet. -visa på möjligheten att kombinera processen med redan existerande infrastruktur för bioenergi och naturgödsel. -öka intresset för cirkulärt producerad mat.

Planerat upplägg och genomförande

Hela kedjan från avfall till tallrik inkluderas för att undvika problem nedströms. Först kartläggs volym och tillgänglighet av substratflöden. De mest lovande utvärderas vidare för att skapa ett fullvärdigt foder. Proteinmjöl och olja från de odlade insekterna utvärderas biologiskt av SLU för att kontrollera smältbarhet och fodrets smaklighet till portionsstor fisk. Fisken utvärderas i en första sensorisk pilot som exceptionell råvara. Bara av Jordbruksverket godkända foderråvaror ingår och därmed kan fodret användas direkt för att producera hållbar fisk till marknaden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.