Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fem ton grön fisk i disk

Diarienummer
Koordinator AXEL JOHNSON HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet är utveckling av cirkulär och uthållig livsmedelsproduktion. Specifikt fokuseras en svensk produktion av miljövänligt odlad fisk av högsta gastronomiska kvalitet, till både restaurang och dagligvaruhandel. Detta i sin tur förutsätter ett foder baserat på miljövänliga och uthålligt producerade foderråvaror, här producerade från restprodukter från livsmedelsindustrin, vilket i sig också utgör potentiella produkter utöver odlad fisk. Därmed skapas en livsmedelsproduktion som inte konkurrerar, utan bidrar till en säkrare livsmedelsförsörjning.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har vi: 1. Formulera en processkedja från återtag av matspill till fiskfoder och vidare till en fisk hos kocken och i handeln. 2. Kartlagt spillflöden för grönsaker och bröd, i samarbete med Axfoods pågående miljöarbete. 3. Utvärdera olika spills funktion och påverkan på insektens värde som foderråvara. 4. Genomfört ett odlingsförsök där fiskmjöl och rapsolja i fodret bytts ut mot insekts dito och soja mot ärta, samt utvärderat fiskens gastronomiska egenskaper under ledning av professionella kockar. 5. Formulerat en gemensam målbild för nästa steg.

Upplägg och genomförande

I projektet har tre uttalade behov flätats samman till en värdekedja. 1 Att finna en ekonomiskt godtagbar avsättning för spill från matproduktion. 2. Miljövänliga foderingredienser. 3. En miljövänligt och lokalt odlad fisk, vilket i sin tur kräver ett miljövänligt foder. Detta då fodret är den enskilt största påverkansfaktorn för den odlade fiskens miljöavtryck. Framgångsreceptet har varit att sammanföra hela kedjans aktörer för att öka förståelsen av tidigare och senare leds behov och begränsningar och att göra detta runt den slutliga produkten, den miljövänligt odlade fisken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00348

Statistik för sidan